<meter id="c3kut"><delect id="c3kut"></delect></meter>

 1. <big id="c3kut"><dfn id="c3kut"><del id="c3kut"></del></dfn></big>
 2. <mark id="c3kut"><u id="c3kut"><dl id="c3kut"></dl></u></mark>

  華語網_語文知識_初中語文_小學語文_教案試題_中考高考作文

  首頁 > 文言專題 > 初中文言文閱讀訓練

  蘇州歷年中考語文試卷課外文言文題集(優/doc/有答案)

  [移動版] 佚名

  2006-2019年蘇州中考語文試卷分類題集(課外文言文)  

  (2019年蘇州中考語文試卷)

  閱讀下面的文字,完成1-3題

  后五年,伐越。越王勾踐迎擊,敗吳于姑蘇,傷闔廬指,軍卻。闔廬病創將死,謂太子夫差曰: “爾忘勾踐殺爾父乎?”夫差對曰:“不敢忘。”是夕,闔廬死。夫差既立為王,以伯嚭① 為太宰,習戰射。二年后伐越,敗越于夫湫。越王勾踐乃以余兵五千人棲于會稽之上, 使大夫種②厚幣遺吳太宰嚭以請和,求委國為臣妾。吳王將許之。伍子胥諫曰:“越王為人能辛苦。今王不滅,后必悔之。”吳王不聽,用太宰嚭計,與越平。 

  其后五年,而吳王聞齊景公死而大臣爭寵,新君弱,乃興師北伐齊。伍子胥諫曰:“勾踐食不重味,吊死問疾③ ,且欲有所用之也。此人不死,必為吳患。今吳之有越,猶人之有腹心疾也。而王不先越而乃務齊,不亦謬乎!”吳王不聽,伐齊,大敗齊師于艾陵,遂威鄒魯之君以歸。益疏子胥之謀。  (節選自《史記·伍子胥傳》)

  【注】①伯嚭(pī):人名,吳國大臣。②種:文種,越王勾踐的謀臣。③吊死問疾:哀悼死去的。慰問有病的。

  1. 下面哪一組句子中加點詞的意義或用法相同。(2分)(     )

  華語網說明:本份資源為華語網獨家整理,網頁文檔內容及格式不完整,如果你認為本份資源不錯,點此進入下載頁下載(共14份分類題集、每年都有更新)

  C.吳王將許之    遂許先帝以驅馳

  D.乃興師北伐齊  伐竹取道

  2. 把文中畫線的句子翻譯成現代含義(4分)

  ⑴謂太子夫差曰:“爾忘勾踐殺爾父乎?

  ⑵使大夫種厚幣遺吳太宰嚭以請和。

  3. 伍子胥認為“勾踐不死必為吳患”的理由是什么?請用自己的話概括。(3分)

  (2018年蘇州中考語文試卷)閱讀下面的古詩文,完成4-6題。

  徐禎卿,字昌谷,吳縣人。資穎特,家不蓄一書,而無所不通。自為諸生,已工詩歌。與里人唐寅善,寅言之沈周、楊循吉,由是知名。舉弘治十八年進士。孝宗遣中使問禎卿與華亭陸深名,深遂得館選,而禎卿以貌寢不與。授大理左寺副,坐失囚,貶國子博士。

  禎卿少與祝允明、唐寅、文征明齊名,號“吳中四才子”。其為讀,喜白居易、劉禹錫。既登笫,與李夢陽、何景明游,悔其少作,改而趨漢、魏、盛唐,然故習猶在,夢陽譏其守而未化。

  禎卿體癯神清,詩熔煉精警,為吳中詩人之冠,年雖不永,名滿士林。

  (節選自《明史》)

  【注】沈周:明代繪畫大師,吳門畫派的創始人。楊循吉:與下文中的李夢陽、何景明、陸深同為明代文學家。館選:被選任館職,即入職翰林院。癯(qú)):瘦。

  4. 下面哪兩組句子中加點詞的意義或用法相同?(     )

  A.問禎卿與華亭陸深名   名之者誰(《醉翁亭記》)

  B.與里人唐寅善         京中有善口技者(《口技》)

  C.而禎卿以貌寢不與     以其境過清(《小石潭記》)

  …部分內容請下載后查看…

  12.從本文看,作者“作詩一篇以示官吏”的目的是什么?這與你學過的哪一篇文言文用意是相同的?(3分)

  13.(2014年蘇州中考語文試卷)閱讀下面一段文言文,完成第10題。

  張居正,字叔大,江陵人。少穎敏絕倫。十五為諸生。巡撫顧璘奇其文,曰:“國器也。”未幾,居正舉于鄉。璘解犀帶以贈,且曰:“君異日當腰玉,犀不足涸①子。”嘉靖二十六年,居正成進士,改庶吉士。日討求國家典故。徐階②輩皆器重之。

  注釋:①溷(hùn):豬圈,這里是限制的意思。②徐階:人名,時任宰相。

  把文中畫線的句子翻譯成現代漢語。(4分)

  (1)少穎敏絕倫。

  (2)巡撫顧璘奇其文,曰:“國器也。”

  14.(2013年蘇州中考語文試卷)閱讀下面一篇文言短文,完成第10題。

  甲乙二人同游太行山。甲曰:“本大行,何得稱太行?”乙曰:“本太行,如何稱大行?”共決于老者,老者可甲而否乙。甲去,乙詢曰:“奈何公亦顛倒若是?”答曰:“人有爭氣者,不可與辯。今其人妄謂己是,不屑證明是非,有爭氣矣。吾不與辯者,使其終身不知有太行山也。”

  把文中畫線的句子翻譯成現代漢語。(4分)

  ①奈何公亦顛倒若是?

  ②吾不與辯者,使其終身不知有太行山也。

  15.(2012年蘇州中考語文試卷)閱讀下面一段文言文,完成第10題。

  楊子之鄰人亡羊,既率其黨,又請楊子之豎【注】追之,楊子曰:“嘻!亡一羊,何追之者眾?”鄰人曰:“多歧路。”既反,問:“獲羊乎?”曰:“亡之矣。”曰:“奚亡之?”曰:“歧路之中又有歧焉,吾不知所之,所以反也。”

  隨機推薦
  胆拖投注